قاتل بعد از ۱۶ سال با گذشت مقتول آزاد شد

جلب رضایت اولیای دم پس از ۱۶ سال در مرند

در سال ۱۳۸۴ در اثر درگیری بین دو جوان که پسردایی و پسرعمه بودند، متاسفانه پسردایی توسط پسرعمه به قتل رسید و اجرای حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید و به مرحله اجرا رسیده بود.

جلب رضایت اولیای دم پس از ۱۶ سال در مرند

علیپور دادستان عمومی و انقلاب مرند:

در سال ۱۳۸۴ در اثر درگیری بین دو جوان که پسردایی و پسرعمه بودند، متاسفانه پسردایی توسط پسرعمه به قتل رسید و اجرای حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید و به مرحله اجرا رسیده بود.

جلب رضایت اولیای دم در این پرونده در مرحله اجرای حکم، با تلاش و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضائی، ریش سفیدان و معتمدین انجام شد و اولیای دم رضایت قاطع خود را اعلام کردند و مقرر شد توسط خانواده مقتول مدرسه‌ای به نام مقتول در شهرستان مرند احداث شود.

 خانواده مقتول با گذشت از قصاص محکوم علیه موجبات شادمانی خانواده محکوم را فراهم آورد.