توبه #سلطان_آهن

شیطان و استادش ‼️

شیطان که نظاره‌گر این واقعه بود، آن فرد را بعنوان استاد خود انتخاب کرد .

 شیطان و  استادش ‼️

توبه #سلطان_آهن

فردی چیزی نداشت آمد درایالت XL نماینده مجلس شد و ثروت نامشروع زیادی در طی سالهای دوران نمایندگی بدست آورد تصمیم به توبه گرفت و به پیش عالمی رفت و نحوه بدست آوردن ثروتش از راه نامشروع را توضیح داد.

عالم به او گفت تو باید تمام ثروتت را به خیابان بریزی و بعد یک سال هر آنچه باقی مانده بود از آن توست‼️

مرد باصطلاح نماینده ارزشی پذیرفت و تمام ثروتش را نقد کرده و با آن تیرآهن ۱۸ خرید و در خیابان رها کرد و بعد از یک سال رفت دید آهن‌ها اصلا تکان نخورده‌اند، در حالی که با بالا رفتن دلار قیمتها ۴ برابر شده بود!
شیطان که نظاره‌گر این واقعه بود، آن فرد را بعنوان استاد خود انتخاب کرد .

@jjavanefarda