با قربانی کردن خاندوزی مشکل اقتصاد حل نخواهدشد اولا کنار گذاشتن خاندوزی در این مقطع از زمان که چندماه از عمر وزیرگذشته یک اشتباه بزرگ است

رئیسی، وزیر اقتصاد را برکنار می کند؟/ دعوا در تیم اقتصادی دولت بالا گرفت

تیم اقتصادی دولت هرچند ضعیف است بایدبا نگاه فراجناحی باتدبیر اندیشمندانه برنامه ریزی کنند این تیم فقط خودرا علامه ندانند بلکه از طرح و برنامه های دیگر اقتصاددانان کشور در حل مشکلات اقتصادی استفاده کنند

آیا قربانی شدن خاندوزی از تیم‌رئیسی قطعی است⁉️

رئیسی، وزیر اقتصاد را برکنار می کند؟/ دعوا در تیم اقتصادی دولت بالا گرفت

♦️♦️♦️♦️

به گزارش #جوان_فردا  به نقل از عصرما، دعواهای تیم اقتصادی اخیر حسابی بالا گرفته و زور خاندوزی قطعا به سایرین که یا فرمانده هستند و یا خود را فرمانده می‌بینند، نمی‌رسد. بر همین اساس شایعه رفتنی بودن خاندوزی دوباره مطرح شده و گویا ابراهیم رئیسی هم شخصا بدش نمی‌آید که او را کنار بگذارد.
این را که خاندوزی رفتنی است قبلا هم گفته بودیم اما لازم است بر آن تاکید کنیم چون وضعیت برای آقای وزیر حسابی بهم ریخته است.
وضاع بورس و قضیه توزیع بنزین، حذف ارز ترجیحی و مساله یارانه و … ؛ همه و همه سبب افزایش فشارهای وزیر اقتصاد شده است. بالاخره این دولت مسئول اقتصادی کم ندارد و طبیعی است که در این آشفته بازار یکدیگر را مقصر جلوه داده و یکی را قربانی کنند.

نظر #جوان_فردا

♦️با قربانی کردن خاندوزی مشکل اقتصاد حل نخواهدشد اولا کنار گذاشتن خاندوزی در این مقطع از زمان که چندماه از عمر وزیرگذشته یک اشتباه بزرگ است
♦️ثانیا تیم اقتصادی دولت هرچند ضعیف است بایدبا نگاه فراجناحی باتدبیر اندیشمندانه برنامه ریزی کنند این تیم فقط خودرا علامه ندانند بلکه از طرح و برنامه های دیگر اقتصاددانان کشور در حل مشکلات اقتصادی استفاده کنند

♦️از سوی دیگر با کنار گذاشتن خاندوزی رو نمائی از دو ظلم که یکی کار مردم حل نشده و دیگر با شخصیت خاندوزی بازی شده خواهد شد

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir