یا زهرای اطهر س

شهرستان مرند در غم جانسوز حضرت زهرا س سوگوارند

سوگواری هیات عزاداران شهرستان مرند در روز شهادت حضرت زهرا س

شهرستان مرند در غم جانسوز حضرت زهرا س سوگوارند

هیات عزاداران موسی ابن جعفر ع شهرستان مرند با مستقر کردن موکب حسینی در مرکز شهر عزاداری خیابانی برگزار کردند


T.me/jjavanefarda