درخواست میابی از سازمان ملل در محکومیت ترامپ

درخواست از سازمان بین المللی در جهت محاکمه ترامپ

اینجانب رحیم اصیل میابی از جمهوری اسلامی ازسازمان ملل متحد ونهادهای قضائی بین المللی درخواست اکید دارم که توجها به نقش آشکار قواعد ومقررات حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط دونالد ترامپ جانی ،رئیس جمهور سابق امریکا،در امر به شهادت رسانیدن فرماندهی نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران و یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق در فرودگاه بغداد ،تمامی آمرین، عاملین ومعاونینی که به نوعی در پدیدآوردن آن جنایت هولناک و تروریستی دخیل بودند، مورد پیگیری قضائی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم آیند

#justice4general
بسم الله القاصم الجبارین
دبیرکل محترم سازمان ملل
رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
سلام علیکم

اینجانب رحیم اصیل میابی از جمهوری اسلامی
ازسازمان ملل متحد ونهادهای قضائی بین المللی درخواست اکید دارم که توجها به نقش آشکار قواعد ومقررات حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط دونالد ترامپ جانی ،رئیس جمهور سابق امریکا،در امر به شهادت رسانیدن فرماندهی نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران و یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق در فرودگاه بغداد ،تمامی آمرین، عاملین ومعاونینی که به نوعی در پدیدآوردن آن جنایت هولناک و تروریستی دخیل بودند، مورد پیگیری قضائی قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم آیند

T.me/jjavanefarda