مسجد تاریخی مرند

مسجد جامع مرند

مسجد جامع مرند ساختمانی است با نقشه مستطیلی شکل، محوطه داخلی مسجد با شش گنبد کوتاه آجری پوشیده شده که قسمت اصلی بنا از وسط به دو پایه آجری عریض و چهارگوش متصل است و از جوانب ۱۰ پایه آجری دیوار خارجی تکیه کرده است، این مسجد صحن و سردر ندارد.

🔆 مسجد جامع #مرند

 

🔸بنای اولیه مسجد مربوط به سال ۴۸۵ هجری قمری و در زمان ملکشاه سلجوقی است و در اوایل سده هشتم یعنی در سال ۷۳۱ هجری قمری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان مرمت و تجدید بنا شد.

🔸مسجد جامع مرند ساختمانی است با نقشه مستطیلی شکل، محوطه داخلی مسجد با شش گنبد کوتاه آجری پوشیده شده که قسمت اصلی بنا از وسط به دو پایه آجری عریض و چهارگوش متصل است و از جوانب ۱۰ پایه آجری دیوار خارجی تکیه کرده است، این مسجد صحن و سردر ندارد.

🔸در گوشی غربی مسجد، پایه ۸ گوشی مناره وجود دارد که همزمان با طاق گنبد ساخته شده است. محراب ایلخانی مسجد گچبری شده و در قسمت وسط طاق جنوبی قرار دارد و دارای کتیبه هایی است از آیات قرآنی که دور تا دور حاشیه به خط کوفی گچبری شده است و کتیبه تاریخی آن در هلال بزرگی بالای قسمت اصلی محراب قرار دارد.

#آذربایجانشرقی_سرزمین_زیباییها
#سفر_مجازی

🆔 @eachtnews