دلار در صرافان

کاهش ۳۰۰تومانی دلار در صرافی ملی

صرافی ملی نیز قیمت دلار را حدود ۳۰۰تومان کاهش داد و به این ترتیب این اسکناس آمریکایی با قیمت ۲۶هزار و ۲۶۲تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید آن از فروشنده، ۲۵هزار و ۷۴۲تومان است. ی

کاهش ۳۰۰تومانی دلار در صرافی ملی

طبق اعلام کانون صرافان، دلار در صرافی‌ها نسبت به دیروز حدود ۲۰۰تومان کاهش یافت.

به این ترتیب دلار به قیمت ۲۵هزار و ۸۷۹تومان برای خرید و ۲۶هزار و ۱۹۰تومان برای فروش رسید.

قیمت یورو اما در صرافی‌ها اندکی افزایش یافت و به ۲۹هزارتومان برای خرید و ۲۹هزار و ۵۰۰تومان برای فروش رسید.

صرافی ملی نیز قیمت دلار را حدود ۳۰۰تومان کاهش داد و به این ترتیب این اسکناس آمریکایی با قیمت ۲۶هزار و ۲۶۲تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید آن از فروشنده، ۲۵هزار و ۷۴۲تومان است.

یورو نیز در این صرافی با کاهش ۴۰۰تومانی به ۲۹هزار و ۵۴۰تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۹۵۵تومان برای خرید رسید.

همچنین امروز دلار در سامانه نیما با قیمت ۲۴هزار و ۴۳۸تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۶۶۰تومان برای فروش معامله می‌شود.

یورو نیز در این سامانه ۲۷هزار و ۸۹۳تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۱۴۶تومان برای فروش قیمت خورد.