امروز : پنجشنبه 27 ژانویه 2022
تاریخ : 2022/01/27 - 4:25 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تداوم زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا‼️‼️

زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا‼️‼️‼️ به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری #جوان_فردا   تداوم زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا‼️‼️‼️ جلس زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا در حسینیه کوی شهید اوهانی با دعوت از تعداد […]

زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا‼️‼️‼️

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری #جوان_فردا

 

  • تداوم زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا‼️‼️‼️

جلس زیاده خواهی مجمع خودخوانده حامیان انقلاب مرند در عزل و نصب روسا در حسینیه کوی شهید اوهانی با دعوت از تعداد ۲۰ نفر از معلمین سه نفر از حاضرین بعنوان بازرس مشکلات آموزش و‌پرورش مشخص شدند
(احمدصادقیان ) ( رضا نظری ) (احد احشتام فر) این سه نفر از طرف مجمع خود خوانده حامیان انقلاب بعنوان بازرس انتخاب شدند‼️‼️

❌نظریه #جوان_فردا
ابن مجمع خودخوانده از فعالین ستادانتخاباتی دکتر رئیسی و نماینده دور نهم و دهم مجلس  بودندوهم چنین از حامیان خانم دکتر معصومه پاشائی هستن هرچند دکتر رئیسی و هم‌چنین حجت الاسلام حسینپور صریحاً گفته اند انتخابات تمام شده و نباید در امور روسا بخصوص در عزل و نصب ها دخالت کنند

از طرفی تداوم اینگونه جلسات دکتر عباسی معاون‌استاندار را با هنجارهای ناهمگن مواجه خواهد کرد و ممکن است اینگونه حرکات خود خوانده ها، دکتر عباسی را از شعارخود از مردم‌و برای مردم دور کند .
امید است دکتر عباسی در این مورد موضع خودرا بطور شفاف اعلان دارند

از مجمع  خود خوانده حامیان انقلاب مرند  انتظار می رود بجای سنگ اندازی با دخالت های بی مورد در امور عزل و نصب ها و بجای سهم خواهی باین سوال پاسخ دهند

چطور شده شما از نماینده دور نهم و دهم‌و دوازدهم که مورد حمایت شما بود از مطالبه گری تان خبری نیست ؟

اگر در انتخابات از این نماینده های مورد حمایتان که نیروی ارزشی ویا جهادی انقلابی  پول نگرفته اید که انشاالله نگرفته باشید چرا مطالبه گری نمی کنید ؟

چرا در عزل و‌نصب ها دخالت می کنید؟ هدفتان چیست؟

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه