اخبار منتشر شده درباره مذاکره مستقیم با آمریکا صحت ندارد

موضع ایران در قبال مذاکره مستقیم با آمریکا/ رئیس جمهور در آینده نزدیک به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهد کرد

طرف آمریکایی از از طرق مختلف پیام هایی را به ایران ارسال می کند که خواهان سطحی از مذاکرات مستقیم با ایران است

موضع ایران در قبال مذاکره مستقیم با آمریکا/ رئیس جمهور در آینده نزدیک به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهد کرد

امیر عبداللهیان:
اردوغان به زودی به ایران سفر می کند
مذاکرات وین به نقطه ای خواهد رسید که مذاکرات فنی به نقطه اشباع می رسد و ما باید تصمیم سیاسی بگیریم

اخبار منتشر شده درباره مذاکره مستقیم با آمریکا صحت ندارد
طرف آمریکایی تا کنون پیشنهادات خود را در حوزه مسائل فنی به ایران ارائه کرده است
طرف آمریکایی از از طرق مختلف پیام هایی را به ایران ارسال می کند که خواهان سطحی از مذاکرات مستقیم با ایران است
اما اگر نیاز باشد که در سطحی از مذاکرات، مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشیم، این کار را انجام خواهیم داد

T.me/jjavanefarda