امروز : پنجشنبه 27 ژانویه 2022
تاریخ : 2022/01/27 - 5:24 ذخیره فایل ارسال به دوستان

در شرکت تعاونی مصرف محلی مرند ( سهامدار شرکت کائولن شوئی – خاک چینی ‌ایران . مرند ) چه میگذرد ؟ چه

‍ در شرکت تعاونی مصرف محلی مرند ( سهامدار شرکت کائولن شوئی – خاک چینی ‌ایران . مرند ) چه میگذرد ؟ چه کسی امورات آن شرکت را کنترل میکند ؟ کدام مقام مسئولی بعنوان مدعی العموم وارد جریان مافیای ۴۰ ساله آن شرکت تعاونی که در قالب یک فروشگاه مصرف عرضه کننده لوازم خانگی […]

‍ در شرکت تعاونی مصرف محلی مرند ( سهامدار شرکت کائولن شوئی – خاک چینی ‌ایران . مرند ) چه میگذرد ؟

چه کسی امورات آن شرکت را کنترل میکند ؟

کدام مقام مسئولی بعنوان مدعی العموم وارد جریان مافیای ۴۰ ساله آن شرکت تعاونی که در قالب یک فروشگاه مصرف عرضه کننده لوازم خانگی و حبوبات و خواربار و… هست را بر عملکردها و سودها و سوء استفاده ها مدیریت مافیایی نظارت کرده است ؟

اگر
چه
این شرکت تعاونی ( سهامداران آن مردم عادی هستند )
در شرکت صنایع خاک چینی ۹میلیون سهم دارند و هر سهم ۳۵۰۰۰۰ریال حساب گردد
سهم شرکت تعاونی با آن حساب میشود.
سه میلیاردویکصد پنجاه میلیون تومان.در سال ۹۸ بوده است البته فقط از سود در بورس
و فعالیت تجاری فروشگاه و سود عملکرد کارخانه کائولن شویی هم بماند کنار تا بعدا وارد محاسبات گردد .

و چنان کرده اند که کسی نمیتواند وارد حریم مدیریت شود .

لطفا و خواهشا برای دفاع از حقوق حقه مردم که با اعتماد کامل در زمان تشکیل آن شرکت تعاونی و احداث کارخانه با سرمایه گذاری در آن سهامدار شده اند ولی بدلیل ممانعتها و محدودیتهای اعمال شده و بعضی از همکاریهای غیر قانونی بعضی از دست اندرکاران فرصت هرگونه بهره برداری را برای بعضیها بوجود آورده اند که باید قانونا مسئولین محترم شهری و ذیربط به این مهم ورود پیدا کنند .
#ارث پدری بعضیها که خود را وارث ومالک آنجا میدانند .
#اعتماد عمومی
#اعتماد مردمی و محلی
#مافیا

ارسال دیدگاه