ملاک هرگونه قضاوتی، مشاهده رفتار عملی آمریکا خواهد بود

اظهارات جدید وزیرخارجه ایران درباره مذاکره با آمریکا و لغو تحریم ها

وزیر خارجه در توئیتی نوشت: در موضوع لغو تحریم‌ها نیز باید منافع کامل ایران محقق شود و بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: «تاریخ، تجربه و رفتارشناسی آمریکا نشان داده است که به سیاستمداران و حاکمان آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد.

برای ما ملاک هرگونه قضاوتی، مشاهده رفتار عملی آمریکا خواهد بود. در موضوع لغو تحریم‌ها نیز باید منافع کامل ایران محقق شود و بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد.»