شهدا شمع چراغ بشریت هستند

عطرافشانی و غبارروبی مزارشهدای مرند

حضور و سخنرانی امام جمعه مرند در مراسم عطر افشانی و نثار گل بر مزار شهدای شهرستان مرند با حضور فرماندار و شورای اداری و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان مرند 

#گزارش_تصویری

حضور و سخنرانی امام جمعه مرند در مراسم عطر افشانی و نثار گل بر مزار شهدای شهرستان مرند
با حضور فرماندار و شورای اداری و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان مرند