آغاز ساخت 209 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن»

تحقق وعده مسکنی!

کیهان» در گزارشی که امروز عکس یک کرده از اجرایی شدن وعده مسکنی دولت سیزدهم خبر داده و با عنوان «آغاز ساخت 209 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن» نوشته: « عملیات اجرایی ۲۰۹ هزار و 212 واحد طرح نهضت ملی مسکن، دیروز همزمان با دهه فجر و با حضور وزیر راه و شهر‌سازی آغاز شد

* تحقق وعده مسکنی*

▫️«کیهان» در گزارشی که امروز عکس یک کرده از اجرایی شدن وعده مسکنی دولت سیزدهم خبر داده و با عنوان «آغاز ساخت ۲۰۹ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن» نوشته: « عملیات اجرایی ۲۰۹ هزار و ۲۱۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن، دیروز همزمان با دهه فجر و با حضور وزیر راه و شهر‌سازی آغاز شد. همچنین در این مراسم که به شکل وبیناری برگزار شد بخشی از طرح‌های عمرانی حوزه مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، شهر‌های جدید و سایر شهر‌ها به‌ بهره‌برداری رسید. بر همین اساس، ۳۵۴۰ واحد مسکن مشارکتی، خودمالک و اقدام ملی، ۶۶۱۰ واحد مسکن مهر در شهر‌های جدید و ۲۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیاردتومان در حوزه بازآفرینی در سراسر کشور افتتاح شد.