اشتغال زنان

زنان با انتخاب شغل‌های مردانه تعادل اشتغال را به هم ریخته‌اند

حضور زن در عرصه‌های اشتغال باید با رعایت عفاف و ضوابط شرعی باشد و شغل زن نباید منافاتی با مصالح خانواده داشته باشد، از همه مهم‌تر اینکه رضایت و اجازه مرد در مسئله اشتغال زن باید مد نظر قرار بگیرد./حوزه نیوز  

*زنان با انتخاب شغل‌های مردانه تعادل اشتغال را به هم ریخته‌اند*

سمیه حاج اسماعیلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه زن و خانواده:

🔹زنان با انتخاب شغل‌های مردانه تعادل اشتغال را در جامعه به هم ریخته‌اند، در حالی که اولویت برای زنان، اشتغال در درون خانه و نقش خانه داری، همسری و مادری است.

🔹اشتغال زنان دارای پیامدهای منفی از جمله: فشار روانی و جسمی مضاعف بر زنان، افزایش سن ازدواج، تغییر در هنجارهای اخلاقی و افزایش طلاق است.

🔹حضور زن در عرصه‌های اشتغال باید با رعایت عفاف و ضوابط شرعی باشد و شغل زن نباید منافاتی با مصالح خانواده داشته باشد، از همه مهم‌تر اینکه رضایت و اجازه مرد در مسئله اشتغال زن باید مد نظر قرار بگیرد./حوزه نیوز