چرا سرمایه گذاریدر خطر است؟

چطور تلاش برای تایید اجتماعی، سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد؟*

تایید اجتماعی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن افراد اقدامات دیگران را تقلید می‌کنند تا در یک موقعیت مشخص رفتار درستی را از خود نشان دهند. این اتفاق می‌تواند تصمیمات ما را به شکل تایید و تقلید کورکورانه رفتار دیگران درآورد و روی سرمایه‌گذاری نیز موثر باشد.

*چطور تلاش برای تایید اجتماعی، سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد؟

امیر شاملویی، پژوهشگر اقتصاد

🔸 تایید اجتماعی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن افراد اقدامات دیگران را تقلید می‌کنند تا در یک موقعیت مشخص رفتار درستی را از خود نشان دهند. این اتفاق می‌تواند تصمیمات ما را به شکل تایید و تقلید کورکورانه رفتار دیگران درآورد و روی سرمایه‌گذاری نیز موثر باشد.

🔸همه ما تجربه زندگی در گروه اجتماعی را داریم. باقی ماندن در گروه‌ها روی تصمیمات و آزادی اراده ما تاثیر دارد. احتمالا بارها شده است صرفا برای این که در جمع دوستان، خانواده یا همکارانتان بمانید، تصمیمی برخلاف نظر واقعی خود گرفته و اقدامی در آن جهت انجام داده‌اید. ترسِ از دست دادن گروه و طرد شدن روی پابرجا ماندن بر تصمیمتان تاثیر گذاشته است. این گونه تصمیمات در زندگی ما کم نیستند و حتی در حوزه‌های مالی نیز خود را نشان می‌دهند. در ادامه سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چطور تلاش برای مقبولیت و تایید اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.

🔸نظر می‌رسد دو دلیل عمده برای آن که فرد نظر دیگران را بپذیرد، وجود دارد. بررسی و مصاحبه با افراد پس از انجام آزمایش‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل پذیرش نظر جمع، ماندن در گروه و ترس از عجیب و غریب به نظر نرسیدن است. عده دیگری نیز معتقدند یک نظر جمعی که توسط افراد زیادی تایید می‌شود، آگاهی بهتری نسبت به نظر یک فرد دارد.

🔻یادداشت کامل را در سایت سرمایه پلاس (کیان دیجیتال) مطالعه کنید
👇👇