صفات سرباز واقعی امام زمان عج از دیدگاه شهروندان

صفات سرباز واقعی امام زمان عج از دیدگاه شهروندان

سرباز واقعی امام زمان عج‌نباید دروغ بگوید و تهمت زند

صفات سرباز واقعی امام زمان عج از دیدگاه شهروندان
امام جمعه مرند : سرباز واقعی امام زمان عج باید راستگو وصادق باشد
فرماندار مرند: سرباز واقعی امام زمان یعنی پیرو ولایت فقیه باشد
قنبری استاد عربی: سرباز واقعی امام زمان عج یعنی وقتی امام گفت برید تنور یعنی برید توی تنور
حجت الاسلام شهبازی : سرباز واقعی امام زمان عج یعنی گفتارش و کردارش و عملش باید حول محور ولایت امر باشد