زیاده خواهی امریکا

امیرعبداللهیان: هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت

امیرعبداللهیان تاکید کرد: هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت؛ اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.ir وزیر خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود، بدلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی است. وزارت امور خارجه در جهت کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها با قدرت و منطق عمل می کند.

وی افزود: هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت. اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است.