امروز : سه شنبه 12 آوریل 2022
تاریخ : 2022/04/12 - 9:24 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نمایندگان ناکارآمددنبال استیضاح اند‼

  نمایندگان ناکارآمددنبال استیضاح اند‼ یادداست روز میابی وقتی شایسته سالاری بصورت نزولی شد و جناح بندی و دخالت های بعضی سازمان ها ونهادها بصورت غیر قانونی در امر انتخابات بصورت خزنده دخالت کردندبایدمنتظرچنین اتفاقی شد چون چنین نمایندگان بدون داشتن سواد سیاسی وارد خانه ملت شده و در دو سال مانده به انتخابات  خودرا […]

 

نمایندگان ناکارآمددنبال استیضاح اند‼

یادداست روز میابی

وقتی شایسته سالاری بصورت نزولی شد و جناح بندی و دخالت های بعضی سازمان ها ونهادها بصورت غیر قانونی در امر انتخابات بصورت خزنده دخالت کردندبایدمنتظرچنین اتفاقی شد

چون چنین نمایندگان بدون داشتن سواد سیاسی وارد خانه ملت شده و در دو سال مانده به انتخابات  خودرا ارزیابی می کنندواگر وجدان بیدار داشته باشند بخود نمره منفی می دهند چنین نماینده دو راه پیس مییرد ۱)خوردن خوردنه۲) خوردن وکاسه ناکار آمدی خودرا برسر وزرا شکستن

در اولی دیگر درفکر انتخابات نیست فقط در فکر خوردن می افتد واز رسانه های واقعی فرار می کند .و از ارائه گزارش عملکرد بخاطر نداشتن عملکرد فرار را بر قرار ترجیح می دهد بقو ل ترکی  #خیمیر_خیمیر می خورد چون ماامید است .

در قسمت دوم  چون در اول دو سال خوب خورده و ناکار آمدیش آشکار است در دو سال مانده  به انتخابات  کاسه و کوزه ناکارآمد بودنش را میخواهد با کلمه استیضاح وزیر جبران کنند

درحالی که امروز وقت استیضاح نیست استیضاح وزرای  دولت رئیسی آنهم توسط تحامیانش بدون‌توجهوبه جهان سیاست نشان از عدم‌کارآئی مجلس ودولت همسو وهمفکر شان است

ارسال دیدگاه