برق مرند مقام برتر را کسب کرد

به شهرستان اقتصادی مرند خوش آمدید  

از نظر بهره برداری نیز برق مرند با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال 1400 که مزین بنام رفع موانع تولید و اشتغالزائی بود ضمن اینکه به هدف تعریف شده دست یافته اند موفق شده اند بیش از هدف تعریف شده در راستای پایداری اقتصادی شهرستان مرند اقدام کنند و بهره برداری برق مرند به 140% رسیده است .

به شهرستان اقتصادی مرند خوش آمدید  

اداره برق مرنددر جذب اعتبارات استانی مقام برتر  را کسب کرد

به گزارش خبرنگار جوان فردا

 

اداره برق شهرستان مرند با تدبیر مدبرانه رئیس و معاونین وکارشناسان وبا تلاش  سیم بانان زحمتکش مقام برتر استانی را از آن خود کرد.

اداره برق مرند با توجه به عملکرد در سال ۱۳۹۸ در سطح استان آذربایجانشرقی مقام دهم را دارا بود در سال ۱۳۹۹ مقام سوم را از آن خود کرد.

در سال ۱۴۰۰ در جذب اعتبارات ،مرند با جذب ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل چهل میلیارد تومان مقام اول استانی را کسب کرده است .

اداره برق مرند بالغ بر ۱۲۱۰۰۰ مشترک برق دارد .

در عالم مقایسه با توجه به اینکه شهرستان مراغه از جهت  امکانات تجهیزات و ماشین آلات و ساختمان وونیروی انسانی و دیگر امکانات نسبت به مرند بیشتر است  و از طرفی در جریان سال ۱۳۹۹  نیروی کارکشته و با تجربه به تعداد ۱۸نفر به  افتخار بازنشستگی نائل گشته اند واز طرفی جایگزین بجای نیروهای بازنشستگی هم انجام نگرفته است .

در سایه خداوند متعال با تلاش کلیه نیروهای اداره برق مرند از رئیس و معاونین و کارشناسان گرفته تا نیروهای زحمتکش سیم بان و نگهبان با حمایت بیدریغ مدیرعامل و معاونین مدیرعامل و کارشناسان اداره کل برق منطقه ای استان آذربایجانشرقی بخصوص با تشویق و حمایت معاون استاندار و فرماندار وقت شهرستان ویژه مرند و فعلی مقام برتر استان نصیب اداره برق مرند شد.

از نظر بهره برداری نیز برق مرند با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۰ که مزین بنام رفع موانع تولید و اشتغالزائی بود ضمن اینکه به هدف تعریف شده دست یافته اند موفق شده اند بیش از هدف تعریف شده در راستای پایداری اقتصادی شهرستان مرند اقدام کنند و بهره برداری برق مرند به ۱۴۰% رسیده است .

در بحث مشترکین اداره برق مرند نسبت به شهرستانهای دیگر استان مقام بالاتری را کسب نموده است

 

با توجه باینکه اداره برق مرند مانند دیگر شهرستانهای در سطح کشور مواجه با عمل مجرمانه و تخریب کابل ها و سیم برق ها توسط سارقان است در  مورد کوتاه کردن دست سارقان ، اداره برق مرند با اقدامات کارشناسانه  امینت لازم را در نگهداری مسیر هوائی و دیگر مراکز برق انجام داده است .

مدیر مسئول وهیات تحریریه و خبرنگاران نشریه گوزل وطن و پایگاه  خبری اویاناق و پایگاه خبری جوان فردا درمجموع باشگاه خبری گاج GAJ به رسم ادب قدردانی خود

را از کلیه دست اندرکاران اداره برق شهرستان مرند بخصوص از مهندس چلبیانلو که افتخار بردار شهید را داراست و از حمایتهای مدیر عامل و معاونین وکارشناسان اداره کل برق استان و مقام عالی دولت در شهرستان اعلام میدارد . این عملکرد اداره برق مرند در تاریخ اقتصادی شهرستان مرند ثبت خواهد شد

عملکرد اداره برق مرند نشان از این است که چراغ سرمایه گذاری در شهرستان مرند   مانند سال های قبل از ۱۳۸۷ روشن شده است .و سرمایه گزاران بدون دغدغه زیر ساخت برق و گاز و آب و حمایت مسئولین اجرائی با وجود امنیت اقتصادی و سرمایه گزاری میتوانند مرند را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند

سرمایه گزاران عزیز باید بدانند شهرستان مرند برای سرمایه گذاری دارای پتانسیل های بالقوه است که با همت والای سرمایه گذاران این پتانسیل های بالقوه را به بالفعل با سود فراوان همراه با اشتغالزائی بیشتر  تبدیل خواهد شد .