امروز : دوشنبه 9 می 2022
تاریخ : 2022/05/09 - 17:47 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 دولت در پرداخت ترمیم حقوق بازنشستگان سهل انگاری می کند .!!

 دولت در پرداخت ترمیم حقوق بازنشستگان سهل انگاری می کند .!! ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ ابلاغ شده است ولی متاسفانه  دولت مردمی رئیسی  به اجرای این حکم تمکین نمی کند درحالیکه احکام حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هم صادر نشده ولی بازنشستگان همچنان  در انتظار دستور […]

 دولت در پرداخت ترمیم حقوق بازنشستگان سهل انگاری می کند .!!

ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ ابلاغ شده است ولی متاسفانه  دولت مردمی رئیسی  به اجرای این حکم تمکین نمی کند درحالیکه احکام حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هم صادر نشده ولی بازنشستگان همچنان  در انتظار دستور پرداخت از سوی رئیس جمهور دولت مردمی !و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند

بند (۱) نامه شماره ۴۶۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸سازمان های برنامه و بودجه کشور_اداری و استخدامی کشور و نامه سماره م/۱۸/۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ سازمان های مذکور ،حقوق شما از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ بشرح ترمیم‌ می یابدد.

دولت باصطلاح مردمی که چهار برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری  با حضور خود در هیات دولت نقش دارند ولی متاسفانه علاوه براینکه توان اجرای برنامه خودرا ندارند برنامه  دولت قبلی راهم نمی توانند اجرا کنند این عدم ناکارآمدی دولت فضای نگران‌کننده را رقم می زند امید است قبل از رقم خوردن فضای نگران‌کننده  مسئولین محترم تدبیری بیاندیشند ویا با  اجرای برنامه های دولت تدبیر امید درسایه آن  ادامه راه دهند 

ارسال دیدگاه