امروز : شنبه 9 جولای 2022
تاریخ : 2022/07/09 - 8:32 ذخیره فایل ارسال به دوستان

پیشگیری و کنترل  آسیب های روانی _ اجتماعی با ارائه ی راهکارهای علمی _ کاربردی  

پیشگیری و کنترل  آسیب های روانی _ اجتماعی با ارائه ی راهکارهای علمی _ کاربردی  روانشناس : دکتر علی اکبر شریفی جغرافیای فرهنگ شهرستان مرند از دیرباز تجلیگاه بزرگ مردانی بوده است که هرکدام نمودی از علم، تلاش و اخلاق محسوب می شدند. خطه ای که در تربیت علماء، فرزانگان و شخصیت های تأثیرگذار فرهنگی […]

پیشگیری و کنترل  آسیب های روانی _ اجتماعی با ارائه ی راهکارهای علمی _ کاربردی

 روانشناس : دکتر علی اکبر شریفی

جغرافیای فرهنگ شهرستان مرند از دیرباز تجلیگاه بزرگ مردانی بوده است که هرکدام نمودی از علم، تلاش و اخلاق محسوب می شدند. خطه ای که در تربیت علماء، فرزانگان و شخصیت های تأثیرگذار فرهنگی و هنری ، کسب و کار، قهرمانان ورزشی ، سیاسی و اجتماعی زبانزد خاص و عام بوده است. نگاهی به تاریخ سراسر آموزنده شهرستان مرند که می اندازیم حاکی از آن است که شهرستان مرند در ادوار مختلف تاریخ نقشی عزت آفرین در منطقه ایفا نموده است و نام آن همواره تداعی کننده انسانهایی بزرگ ازجمله « شهدای مدافعان حرم» و«شهدای مدافعان سلامت» بوده است. ولی متاسفانه امروزه با گذشت زمان شاهد هستیم که  انواع خشونت های پنهان و آشکار در سطح شهر ، جایگاه بلامنازع مرند  در منطقه، درعرصه های مختلف دچار افت و رکود شده است. برای رهایی از این وضعیت ناخوشایند، استفاده از راهکارهــای علمی و کاربردی مبتنی بر فرهنگ بومی هــم غافــل نباشیم.

۱-    در سال های گذشته برای آسیب شناسی و کنترل آسیب های اجتماعی  کارگروهی خودجوش با پیشنهاد و توسط  آقای میابی مدیر رسانه ی محلی و بومی  پایگاه خبری جوان_ فردا با  متشکل از متخصصان ،  مشارکت اصحاب رسانه ، اداره  بهزیستی، بهداشت ، سپاه ، نیروی انتطامی ، آموزش و پرورش،  فرمانداری و سایر ارگان ها با مدیریت اداره تبلیغات اسلامی و ارشاد  برای جلوگیری از فعالیت های جزیره ای سازمان ها در حوزه پیشــگیری و کنترل آسـیب‌های اجتماعـی  با انتخاب شعار« ارتقای سلامت روان  در شهروندان» تشکیل گردیده بود و بعد از  برگزاری  سه جلسه  و بعلت بیماری کرونا این کارگروه راکد ماند.

۲-  نقــش مهم  و موثر خیریــن در رفــع آســیب‌های اجتما عــی :اگــر هــر کــدام از خیریــن مــا یــک مشــاور خــوب داشــتند، هزینه‌هایــی کــه وارد ایــن شــهر می‌شــد، می‌توانســتیم کارهــای خوبــی بــرای پیشــگیری از آســیب‌های اجتماعــی شــهر انجــام دهیــم. ایجاد اشتغال، افزایــش فضاهــای ورزشــی،  احداث پارک‌هــای محلی ، ملاقات چهره به چهره اعضای محترم شورا با اهالی محلات، تاسیس  خانه های سلامت در محلات با مشارکت ارگان ها و استفاده از پتاسیل سازمان های مردم نهاد ( NGO) ، همچنین دانشگاه های شهرستان مرند با توجه به نیاز سنجی  و رشته های کاربردی دانشجو پذیریش کنند .  می‌توانــد از راهکارهــای خوبــی باشــد. بــه اعتقــاد مــن بــا ایجــاد یــک فضــای ورزشــی و حمایت  از کارآفرینان شهر ، از آن طــرف یــک یــا چنــد آســیب از کل شــهر کــم می‌شــود. و هــر چــه در حــوزه ورزش، اشتغال کار و ســرمایه‌گذاری کنیــم کار گزافــی نکرده‌ایــم.

۳-  متاسفانه با وجود رشته های روانشناسی  در دانشگاه های مرند تا به حال همایش علمی  با عنوان:《 ارتقای سلامت روان و کاهش آسیب های اجتماعی در شهروندان》 در مرند برگزار نگردیده است تا نگاه علمی و بومی به آسیب های اجتماعی صورت بگیرید در کارگروه های  غیر علمی و ناکارآمد به سخنرانی ها و  مقالات  غیر بومی و علمی بسنده می شود این مورد مزید بر آسیب های اجتماعی است. در خاتمه علل آسیب های اجتماعی تک بعدی  نیستند علل مختلفی در آن نقش دارد بنابراین کنترل آسیب های اجتماعی مشارکت  گروهی می طلبد.

اگر فرصت را از دست بدهیم” ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ “

ﻣﯿ ﺸﻮﺩ ” ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ….”

ارسال دیدگاه