خدایا اگه قراره معجزه‌ای هم کنی، الان وقتشه دیگه خسته شدیم از:

خدایا اگه قراره معجزه‌ای هم کنی، الان وقتشه

خدایا اگه قراره معجزه‌ای هم کنی، الان وقتشه دیگه خسته شدیم از:

خدایا اگه قراره معجزه‌ای هم کنی، الان وقتشه
دیگه خسته شدیم از:


♦️دروغگوئی مسئولین
♦️ریاکاری فرصت طلبان
♦️تزویرکاری تشنگان قدرت
♦️خیانت های بزرگ به بیت المال
♦️آنهایی که با نام‌دین بر پیکر دین میتازند
♦️گرانی

#جوان_فردا در اینستاگرام 👇
Instagram.com/javane_fardaa