احیای دریاچه ارومیه

وظیفه دولت وظیفه شهروندان در احیای دریاچه ارومیه ⁉️

وظیفه دولت وظیفه شهروندان در احیای دریاچه ارومیه ⁉️

وظیفه دولت
وظیفه شهروندان

در احیای دریاچه ارومیه ⁉️

سخن شهروند
اینجانب بعنوان یک کنشگر اجتماعی و فعال رسانه ای در مورد چگونگی احیای دریاچه ارومیه موارد زیر را خواستارم

الف: دولت رئیسی با اقتدار کامل چاه های عمیق راه اندازی شده در حاشیه های دریاچه ارومیه در ۲۰ سال گذشته چه مجوز دار رابطه ای و چه بدون مجوز را تصاحب کرده و تعطیل نماید

ب: در مورد پل که بعضی ها آنرا یکی از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه تلقی می کنند را با علم روز بررسی و چنانچه این گفته ها درست باشد دراین مورد تدبیری اندیشیده شود
البته به نظر نویسنده این پل نمی تواند یکی از عوامل باشد به هر لحاظ نظر کارشناسی مهم است
ج: با توجه به تغییر اقلیم های زیست محیطی که در جهان موجب خشکی و کم آبی در جهان شده است گروه کارشناسان امر را که در هر تفکر سیاسی باشند دعوت نمایند تا راهکار ممکن را ارائه دهند

#جوان_فردا در اینستا👇
Javane_fardaa

‏#جوان_فردا در واتساپ👇

https://chat.whatsapp.com/HIAKcaD3BLt4IAysa1NwqQ

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا در اینستا👇
Javane_fardaa