قلع و قمع ساخت وسازهای غیرمحاز

چکش عدالت بر سر ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان مرند ادامه دارد

چکش عدالت بر سر ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان مرند ادامه دارد  در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با حضور آقای ولی نژاد نماینده دادستان عمومی وانقلاب ، ،پلیس پیشگیری ،پرسنل کلانتری ۱۳ عباسی ،کارشناسان اداره امور اراضی وبا همکاری خوب اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای […]

چکش عدالت بر سر ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان مرند ادامه دارد

 در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با حضور آقای ولی نژاد نماینده دادستان عمومی وانقلاب ، ،پلیس پیشگیری ،پرسنل کلانتری ۱۳ عباسی ،کارشناسان اداره امور اراضی وبا همکاری خوب اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای ۱مورد از ساخت وسازهای غیر مجاز در راستای احکام قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و۳ مورد از ساخت وسازهای غیر مجاز در راستای حکم ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در اراضی روستای ملایوسف شهرستان مرند، قلع وقمع و ۱۰۰۰۰متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت قبل بازگشت.

 دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مرند :

 ما نسبت به اجرای حکم قطعی صادره از دادگاه موظف هستیم به وظیفه قانونی خودمان عمل کنیم واین قلع وقمع ها در شهرستان ادامه دار خواهد بود

معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خاک یکی از مهمترین ثروت‌های کشور محسوب می‌شود و سرمایه ملی است، افزود:

اگر خاک کشور دستخوش تغییرات شود یا به هر نحوی از بین برود برگشت‌‎ناپذیر است و قابلیت کشت را از دست می‌دهد و زمینه‌ساز تهدید منابع خاکی و در نهایت تهدید امنیت غذای