انقلابی بودن فقط به داد و بی داد کردن و صدای بلند نیست

انقلابی بودن فقط به داد و بی داد کردن و صدای بلند نیست

برخورد ها و حرف های تند و بدون پایه جبهه جدیدی در مقابل نظام اسلامی ایجاد میکنه

امام جمعه هشتگرد به صحبت های حسن عباسی واکنش نشان داد/ انقلابی بودن فقط به داد و بی داد کردن و صدای بلند نیست

مختاری امام جمعه هشتگرد :
برخورد ها و حرف های تند و بدون پایه جبهه جدیدی در مقابل نظام اسلامی ایجاد میکنه
در کشور ما فوتبالیست خوب و متدین و امام حسینی و انقلابی زیاد داریم. هم خودشون انقلابی هستند و هم خانواده هاشون

بعضی تندروی های و اظهارات بی قاعده گزک دست دشمن میده و عده ای رو از انقلاب دور میکنه

🔴اخبار ویژه #البرز