زلزله مرند را لرزاند

مرند لرزید

راس ساعت ۳:۵۰ زلزله ایدکه فعلا مرکز زلزله و ریشتر آن معلوم نیست مرند را لرزاند فعلا شهروندان خانه های خودرا ترک به خیابان ها رفته اند

زلزله زمین را لرزاند

به گزارش #جوان_فردا
راس ساعت ۳:۵۰ زلزله ایدکه فعلا مرکز زلزله و ریشتر آن معلوم نیست مرند را لرزاند فعلا شهروندان خانه های خودرا ترک به خیابان ها رفته اند