امروز : پنجشنبه 7 جولای 2016
تاریخ : 2016/07/07 - 16:03 ذخیره فایل ارسال به دوستان

فیش های حقوقی نامتعارف (خلق السابق یا خلق الساعه)

فیش های حقوقی نامتعارف (خلق السابق یا خلق الساعه) نامه سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از مدیر سایت خبری جوان فردا هوالعالم جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران سلام علیکم بعدازمشاهده گزارش ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره فیش های حقوقی نامتعارف برآن شدم تادرک کامل […]

فیش های حقوقی نامتعارف

(خلق السابق یا خلق الساعه)

نامه سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

از مدیر سایت خبری جوان فردا

هوالعالم

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم

بعدازمشاهده گزارش ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره فیش های حقوقی نامتعارف برآن شدم تادرک کامل ،این گزارش راچندین بارمطالعه نمایم تا حقیقت برایم مشخص گردد.

هرچند زحمت فراوان کشیده اند ولی :

آنچه درک کردم دراین مقطع از زمان ازاین گزارش دراستتار ماندن وعدم شفاف سازی دریافتی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

دراین گزارش اشاره به سوابق امرحقوقی فیش های نامتعارف شده است .فقط به این حدپسنده شده است که موضوع فیش های حقوقی نامتعارف پدیده ای (خلق الساعه )نیست واشاره به تاریخ ۱۳۸۸ که دوران دولت عدالت گستر ومهرورز است نموده است.که موجب انحراف درامر حقوق های نامتعارف شده است!!!

مجلس هشتم ونهم که ریاست آنرا آن برادربزرگوارعهده دار بودید باید آن دوران پاسخگوی چنین گزارشات باشند؟!

که چرا امر نظارت را که متولی آ؛ن مجلس محترم شورای اسلامی می باشد انجام نداده است؟

چرا کمیسیون های اقتصاد ، اصل نود ۹۰ یا شورای پول واعتبار ودیگر کمیسیونهای مربوطه براین امر توجه خاص ننموده اند؟

دیوان محاسبات باستناد بندالف ماده (۱) وماده( ۲۱)مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۰ قانون دیوان محاسبات دراین مدت ۸ سال توجه باین امر خاص ننموده اند.؟

علاوه بر این فیش های نامتعارف نسبت به اختلاسها آن دوران هم آنچنان باید ونباید توجه نشده است.که باید گفت فیش های نامتعارف فاز دوم پروژه اختلاسهای چند هزار میلیاردی است!!! که دارد تبدیل به سریال اختلاس می گردد.

هرچند میدانیم گروه انحرافی مجلس را میخواست درحاشیه سازی های خود مشغول نماید.وتحقیر می نمود! ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ازیاد رفتنی نیست که همان موضوع فیلم ضبط شده بود.که میخواست درمجلس بگم بگم را راه اندازد.وخانه ملت ورئیس مجلس راتحقیر نمایند! این توطئه با مدیریت صبورانه حضرتعالی نقش برآب شدولی ازچگونگی پیگیری آن موضوع از سوی حضرتعالی خبری نداریم.ولی ازآن زمان حساس که رهبری نگران از فضای حاکم درکشوربودند گذر کردیم که پیشکسوتان انقلاب از سال ۱۳۸۴ چنین پیش آمدهارا پیشگوئی کرده بودندواشاره به جریان گروه انحرافی را اشاره می کردند.ولی همان اختلاس ها تبدیل به فیش های حقوقی نامتعارف گردیده است.که باید گفت ریشه حقوق های نجومی در پروژه اختلاسها آبیاری شده ومی شود.وخواهدشد. ولی به رنگ وروش دیگر!!!

دراین گزارش چرافقط به فیش های حقوقی مدیران اشاره شده است؟خود جای شبهه است؟

چرا مرکز پژوهش های مجلس نخواسته درشفاف سازی دریافتی های نماینده گان محترم مجلس قلم فرسائی نماید هرچند تحسس خوب است ولی دراین مورد بررسی لازم بوده ومی باشد.

چرا نخواسته انددریافتی های نماینده گان محترم مجلس زیر ذره بین این مرکز قراربگیرد؟اگر درقانون برای دولت ناظر تعیین شده است برای عملکرد ریالی نمایندگان مجلس کدام نهاد لازم است نظارت نماید؟

وقتی مجلس به قانونی که خود تصویب نموده است خودمطیع نباشد اثرات آن را درجامعه چگونه میتوان ارزیابی نمود؟

آنکه درجامعه مورد شبهه شده است دریافتی ها ی بعضی نمایند گان مجلس است .که دریک مقطع اززمان درعرض یک چهار سال طبق گفته خودش که پولی برای تبلیغ نداشت حال دریک دوره کوتاه چهار ساله توانسته در بهترین نقطه تهران برای خود یک حیاط ویلائی چند میلیاردی تهیه نماید وزندگی پرتجملاتی را هم برای خود وهم برای اقوام خود تدارک ببیند.

برای تکیه زدن به صندلی سبز بهارستان علاوه بر اینکه دست به کارهای تبلیغاتی ناشایست می زند ودارای اسپانسل های ریالی بر ای تبلیغات پیدا می کند.

تکیه زدن به صندلی سبز بهارستان به چه قیمتی؟؟؟

اسپاسنل های انتخاباتی برای چیست؟

آیادرراستای اهداف سیاسی است؟

آیادرراستای اهداف شوم اقتصادی است؟

آیا شامل التماس دعاشدن است؟

یا منتظر امتیازات وامکانات بادآورده هستند.؟

حتما نمایندگان محترم مجلس دریافتهای بدون فیش غیرمتعارف نجومی نخواهند داشت اگر داشته باشندنظارت چگونه می باشد؟

باید چنین تفکر را محکوم نکردکه دریافتهای نامتعارف نجومی چه با فیش وچه بدون فیش برای نمایندگان که انشاالله وجودندارد اگر باشد آیا ازعدم توجه به ضعف قانون انتخابات وعدم وجود تشکیلات نظارتی بر اموال نماینده گان وجودندارد.نشات نمی گیرد.؟؟

حال که مسئولین انقلاب اسلامی درزمان دولت فعلی که وارث دستگاه هایی با مدیران فیش نجومی که پدیده ای است که خلق السابق وساری به زمان دولت فعلی شده است.که قطعا خلق الساعه نیست جای تشکر وقدردانی است که دراستحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بسزائی را دارد.

دراین مورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وشورای پول و اعتبار واقدامات دولت ۱۳۸۸ راعامل انحراف در امر فیش های نامتعارف شناخته است .باید اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی وبعضی ازنمایندگان راهم درزیر ذره بین ضعیف خودمی نگریست وکنار می گذاشت.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درنماز فطر۱۳۹۵ صریحا تکلیف این موضوع چنین بیان فرمودند (حقوق‌های غیرمتعارف نامشروع و گناه است‌وخیانت به آرمان‌های انقلاب است).

حال تکلیف بر سه قوه بخصوص مجلس محترم شورای اسلامی تمام است .که دولت را درراستای اصلاح ساختار مدیریتی یارومددکار باشند تاجریان گروه انحرافی این بار هم درادامه ترفندهای ناجوانمردانه خود با شکست مواجه شوند.هرچند در انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهرروستا این جریان از همین الان دست بکار شده اند تا با زیر سوال بردن عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی تحجرانه وارد میدان شوندتا پروژه تخریب وترور شخصیت پیشکسوتان انقلاب به هدف شوم خود برسند.

پس قبل از آنها خواستار روشن سازی دریافت های نمایند گان محترم جهت ازبین بردن شبهات ایجادشده توسط جریان انحرافی را خواستاریم.

مثل گل ازهم شکافتم سینه را

پیش توآویزم این آئینه را

تانگاهی افکنی برروی خویش

می شوی زنجیری گیسوی خویش

بازخواهم قصه پارینه ات

تازه سازم داغ های سینه ات

رحیم میابی

داشنجوی کارشناسی ارشد

رشته حقوق عمومی

جانباز وبرادر شهید

۱۳۹۵/۴/۱۷

ارسال دیدگاه