امروز : یکشنبه 9 اکتبر 2022
تاریخ : 2022/10/09 - 16:58 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تجلیل وتقدیر از  حیم میابی با حضور مقامات ارشد اجرائی و قًضائی و نظامی و امنیتی و اعضای شورای تامین توسط فرماندهی نیروی انتظامی مرند دراین تقدیر نامه آمده است   اصحاب رسانه وجدان بیدار جامعه ،تصویر گر وقایع و پرچم داران تعهد و وظیفه اند . اهمیت جایگاه و نقش خبرنگار تا حدی واضح […]

تجلیل وتقدیر از  حیم میابی با حضور مقامات ارشد اجرائی و قًضائی و نظامی و امنیتی و اعضای شورای تامین توسط فرماندهی نیروی انتظامی مرند

دراین تقدیر نامه آمده است

 

اصحاب رسانه وجدان بیدار جامعه ،تصویر گر وقایع و پرچم داران تعهد و وظیفه اند . اهمیت جایگاه و نقش خبرنگار تا حدی واضح و روشن است که با وجود تعدد رسانه ها و گسترش فناوری های نوین در دنیای امروز ،این قشر فهیم همواره نقش موثر و محوری دارند و با تخصص ،تعهد و نخوه عملکردشان به رسانه و شبکه های گسترده ارتباطات،هویت می بخشد

ارسال دیدگاه