گذری بر اتحادیه پوشاک فروشان شهرستان مرند

گذری بر اتحادیه پوشاک فروشان شهرستان مرند

تنش بین اعضای هیات مدیره اتحادیه پوشاک فروشان شهرستان مرند موجب رو به استعفاء تنی چند از اعضا هیات مدیره شده است .مدیریت پایگاه خبری رسمی #جوان_فردا طبق مذاکره حضوری با رئیس اداره صمت و معاون توسعه وبرنامه ریزی فرماندار خواستار حل اختلاف و رفع تنش بین اعضا شد تا از انحلال هیات مدیره اتحادیه پوشا فروشان شهرستان مرند جلوگیری کنند جهت پایداری اتحادیه ها، اعضا و رئیس وهیات رئیسه اتحادیه باید از خودمحوری دست بردارند و در ترویج فرهنگ‌ حرکت گروهی تعامل داشته باشند

گذری بر اتحادیه پوشاک فروشان شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه رسمی خبری #جوان_فردا
تنش بین اعضای هیات مدیره اتحادیه پوشاک فروشان شهرستان مرند موجب رو به استعفاء تنی چند از اعضا هیات مدیره شده است .مدیریت پایگاه خبری رسمی #جوان_فردا طبق مذاکره حضوری با رئیس اداره صمت و معاون توسعه وبرنامه ریزی فرماندار خواستار حل اختلاف و رفع تنش بین اعضا شد تا از انحلال هیات مدیره اتحادیه پوشا فروشان شهرستان مرند جلوگیری کنند

جهت پایداری اتحادیه ها، اعضا و رئیس وهیات رئیسه اتحادیه باید از خودمحوری دست بردارند و در ترویج فرهنگ‌ حرکت گروهی تعامل داشته باشند