امروز : دوشنبه 31 اکتبر 2022
تاریخ : 2022/10/31 - 15:32 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 چگونه انسان های بزرگ، متوسط و کوچک را بشناسیم؟

 چگونه انسان های بزرگ، متوسط و کوچک را بشناسیم؟ *درس ١* *انسان‌های بزرگ زودتر از دیگران سلام می دهند._ *انسان‌های متوسط در سلام کردن عجله‌ای ندارند._ *انسان‌های کوچک اما منتظرند دیگران به آن‌ها سلام کنند._ *درس ٢* *انسان‌های بزرگ اول فکر می کنند، بعد حرف می‌زنند._ *انسان‌های متوسط اول حرف می‌زنند، بعد فکر می کنند._ […]

 چگونه انسان های بزرگ، متوسط و کوچک را بشناسیم؟

*درس ١*

*انسان‌های بزرگ زودتر از دیگران سلام می دهند._

*انسان‌های متوسط در سلام کردن عجله‌ای ندارند._

*انسان‌های کوچک اما منتظرند دیگران به آن‌ها سلام کنند._

*درس ٢*

*انسان‌های بزرگ اول فکر می کنند، بعد حرف می‌زنند._

*انسان‌های متوسط اول حرف می‌زنند، بعد فکر می کنند._

*انسان‌های کوچک اصلا فکر نمی‌کنند._

*درس ٣*

*انسان‌های بزرگ بدی‌های دیگران را فراموش می کنند._

*انسان‌های متوسط خوبی‌های دیگران را فراموش می کنند._

*انسان‌های کوچک قبول ندارند که چیزی را فراموش می‌کنند._

*درس ۴*

*انسان‌های بزرگ انتقادپذیرند._

*انسان‌های متوسط انتقاد گریزند._

*انسان‌های کوچک انتقاد ستیزند._

*درس ۵*

*انسان‌های بزرگ اشتباهات خود را جبران می‌کنند._

*انسان‌های متوسط اشتباهات خود را تکرار می‌کنند._

*انسان‌های کوچک اصلا قبول ندارند که در زندگی اشتباه می‌کنند._

*درس ۶*

*انسان‌های بزرگ به فکر حفظ جایگاه دیگران هستند._

*انسان‌های متوسط فقط به فکر حفظ جایگاه خود هستند._

*انسان‌های کوچک به فکر نابودی جایگاه دیگران هستند._

*درس  ۷*

*انسان‌های بزرگ دیگران رو تمجید می‌کنند._

*انسان‌های متوسط دیگران رو نظاره می کنند._

*انسان‌های کوچک دیگران رو مسخره می کنند._

*درس ۸*

*انسان‌های بزرگ دایره رفاقت رو بزرگ می کنند._

*انسان‌های متوسط دایره رفاقت رو حفظ می‌کنند._

*انسان‌های کوچک دایره رفاقت رو نابود می‌کنند._

*درس ۹*

*انسان‌های بزرگ پول را خرج دیگران می‌کند._

*انسان‌های متوسط پول را خرج خود می‌کنند._

*انسان‌های کوچک اما خود را خرج پول می‌کنند._

*درس ۱۰*

*انسان‌های بزرگ وحدت ایجاد می کنند._

*انسان‌های متوسط وحدت رو حفاظت می کنند._

*انسان‌های کوچک نفاق ایجاد می کنند.*

*تلنگر*

***همه این انسانها در اطراف ما با ما زندگی می کنند و ما هم جزء یک دسته از این انسانها هستیم پس  سعی کنیم جزء گروه انسانهای بزرگ جامعه باشیم در این موارد باید حریص باشیم و برترین ویژگی‌های اطراف محیط زندگی را برای خود برگزینیم.

 

 

 

 

ارسال دیدگاه