امروز : چهار شنبه 2 نوامبر 2022
تاریخ : 2022/11/02 - 13:08 ذخیره فایل ارسال به دوستان

عضو شورای اسلامی شهر مرند پاسخ دهند⁉️

❌۷ عضو شورای اسلامی شهر مرند پاسخ دهند⁉️ ♦️چرا در انتخاب شهردار شهر مرند وقت کشی می کنید⁉️ ♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی از دست دادن فصل کار⁉️ ♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی مواجه شدن شهرداری در امور پیمانکاری و واگذاری امورات به بخش خصوصی با افزایش قیمتها وتورم کشوری⁉️ ♦️آیا میدانید به […]

❌۷ عضو شورای اسلامی شهر مرند پاسخ دهند⁉️


♦️چرا در انتخاب شهردار شهر مرند وقت کشی می کنید⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی از دست دادن فصل کار⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی مواجه شدن شهرداری در امور پیمانکاری و واگذاری امورات به بخش خصوصی با افزایش قیمتها وتورم کشوری⁉️
♦️آیا میدانید به وعده های خودتان در مورد انتخاب شهردار ،متعهد و‌ پایبند نیستید⁉️
♦️آیا میدانید ۵ عضو دست بالا و دو عضو دست پائین شورا در آینده به سوالات شهروندان پاسخگو‌نخواهیدبود⁉️
♦️آیامیدانید شهروندان میدانند که چرا دکتر نظری را استیضاح می کردید موفق نشدیدتا استعفا داد و رفت حال در جا می زنید ⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی و فرصت سوزی به صلاح شهرمرند نیست⁉️
♦️آیا می دانید عملکردتان فقط خودتان را راضی میکند ⁉️
♦️آیا می دانید بزودی پاسخگوی رسانه های رسمی نخواهیدبود ⁉️

ارسال دیدگاه