مسئولین شهر مرند فقط منتظر مرگ‌شهروندان هستند‼️

باید به چنین متولیان شهر مرندهزاران تاسف خورد‼️

 ورودی خیابان جدیدالاحداث 35 متری پور شریف در شهرمرند واقع در روبروی فروشگاه اتکا بضورت غیر کارشناسنه  توسط شهرداری مرند جهت تردد خودرو و جهت جلوگیری از تصادف ساماندهی شد ولی این ساماندهی غیر کارشناسانه بود که موجب تصادفات مکرر دراین محل شده است.

باید به چنین متولیان شهر هزاران تاسف خورد‼️

مسئولین شهر مرند فقط منتظر مرگ‌شهروندان هستند‼️

این گزارش چهارمین گزارش #جوان_فردا از اول خیابان ۳۵ متری روبروی فروشگاه ارتش است

معلوم نیست مسئولین کی باین محل رسیدگی خواهند کرد ‼️

 ورودی خیابان جدیدالاحداث ۳۵ متری پور شریف در شهرمرند واقع در روبروی فروشگاه اتکا بضورت غیر کارشناسنه  توسط شهرداری مرند جهت تردد خودرو و جهت جلوگیری از تصادف ساماندهی شد ولی این ساماندهی غیر کارشناسانه بود که موجب تصادفات مکرر دراین محل شده است.