همدلی و همزبانی رمز توسعه منطقه آزاد ارس

حجت الاسلام‌هادوی : مسئولین باید پاسخگو باشند

اتحاد و‌همدلی بین NGO ها و بخصوص جامعه بازاریان و مدیریت منطقه آزاد ارس با رهنمودها و‌حمایتهای امام جمعه منطقه آزاد ارس و حمایتهای بیدریغ جامعه امنیتی در توسعه پایدار در امور اقتصادی و فرهنگی و تولیدی و صنعتی به گزارش خبرنگار #جوان_فردا محور گزارش خبرنگاران مجوزدار اعزامی به منطقه آزاد ارس ایجاد وحدت و […]

اتحاد و‌همدلی بین NGO ها و بخصوص جامعه بازاریان و مدیریت منطقه آزاد ارس با رهنمودها و‌حمایتهای امام جمعه منطقه آزاد ارس و حمایتهای بیدریغ جامعه امنیتی در توسعه پایدار در امور اقتصادی و فرهنگی و تولیدی و صنعتی

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا
محور گزارش خبرنگاران مجوزدار اعزامی به منطقه آزاد ارس ایجاد وحدت و همدلی بود

گزارش تصویری از حضور خبرنگاران در منطقه آزاد ارس و دیدار با امام جمعه و معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس و هیات مدیره جامعه بازاریان بشماره ثبت ۵۶ و اصناف عضو در این انجمن بیش از ۸۰۰ بازاری است