مرند شهر هنر وهنرمندان

مرند میزبان دکتر ناظمی مدیرکل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی و دکتر نظری مدیر کل هنرهای نمایشی کشور

مراسم‌اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور روز جمعه ۱۴۰۱/۹/۵ راس ساعت ۱۱صبح با حضور دکتر ناظمی و دکتر نظری و محرمی معاون هنری اداره کل و خدائی رئیس اداره حزاست اداره کل ارشاد و مطلبی و فرهمند مدیر روابط عمومی اداره کل ارشاد و جامعه هنرمندان مرند برگزار میشود

مرند میزبان
دکتر ناظمی مدیرکل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی
و دکتر نظری مدیر کل هنرهای نمایشی کشور

مراسم‌اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور روز جمعه ۱۴۰۱/۹/۵ راس ساعت ۱۱صبح با حضور دکتر ناظمی و دکتر نظری و محرمی معاون هنری اداره کل و خدائی رئیس اداره حزاست اداره کل ارشاد و مطلبی و فرهمند مدیر روابط عمومی اداره کل ارشاد و جامعه هنرمندان مرند برگزار میشود

به گزارش #جوان_فردا در جریان سال جاری مرند میزبان برگزاری سه جشنواره می باشد
جشنواره باغچه بان و جشنواره تئاتر جوان و سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانهای کشور