امروز : یکشنبه 27 نوامبر 2022
تاریخ : 2022/11/27 - 14:08 ذخیره فایل ارسال به دوستان

انتظار ازشورای شهر مرند پیرو خبر انجام تعهد از سوی دکتر حسن نصیری عملی ش

انتظار ازشورای شهر مرند پیرو خبر انجام تعهد از سوی دکتر حسن نصیری عملی شد پیرو گزارش #جوان_فردا مبنی بر آماده گی دکتر حسن نصیری بر انجام تعهد خود در راستای تحویل مابقی وسایل خود جهت تکمیل ویترینهای موزه دکتر حسن نصیری علیپور و آخوندی و حجازی به همراه دکتر سید مرندی و مهندس ایمانی […]

انتظار ازشورای شهر مرند پیرو خبر انجام تعهد از سوی دکتر حسن نصیری عملی شد

پیرو گزارش #جوان_فردا
مبنی بر آماده گی دکتر حسن نصیری بر انجام تعهد خود در راستای تحویل مابقی وسایل خود جهت تکمیل ویترینهای موزه دکتر حسن نصیری
علیپور و آخوندی و حجازی به همراه دکتر سید مرندی و مهندس ایمانی از هیات امنای موزه راهی تهران شدند مهندس اسماعیل بازارچی یکی دیگر از اعضای فعال هیات امنای موزه دکتر حسن نصیری در تهران در جمع حضور خواهند داشت
در مورد انتظار بجای #جوان_فردا و‌عملی کردن شورا باید از اقدام شورا تشکر گردد، هرچند دیر هنگام و بدون تشکیل جلسه هیات امنا موزه انجام شده است ‼️
در مورد موزه باید گفت شهردار ،رئیس هیات امنای موزه شدن ممکن است جای نقد باشد .

رئیس هیات امنای موزه باید از بین هیات امنائی که مورد وثوق دکتر حسن نصیری است باشد و از طرفی اگر شهردار رئیس هیات امنا باشد کدام مرجع پاسخگوی مطالبات خواهد بود ؟ لذا انتظار میرود هیات امنای موزه ضمن تشکیل جلسه ای بالفور با حضور تمام اعضا مجددا دراین مورد اتخاذ تصمیم نماید

ارسال دیدگاه