امروز : پنجشنبه 19 ژانویه 2023
تاریخ : 2023/01/19 - 9:40 ذخیره فایل ارسال به دوستان

زیرپوست شهر جارخند چه می گذرد⁉️

داستان واقعی زیرپوست جارخند چه می گذرد⁉️ سهم خواهان در ایالت جارخند خواهر خواند گی ایالت هاریانا در هندوستان به سهم نامشروع خود می رسند. انتصاب یکی از سهم خواهان از ۸/۵نفر طبق قانون ایالت جارخند و هاریانا برای प्रधान شدن درست نیست. البته مدتی است در ایالات جارخند سهم خواهان سکوت معنی دار اختیار […]

داستان واقعی
زیرپوست جارخند چه می گذرد⁉️

سهم خواهان در ایالت جارخند خواهر خواند گی ایالت هاریانا در هندوستان به سهم نامشروع خود می رسند.
انتصاب یکی از سهم خواهان از ۸/۵نفر طبق قانون ایالت جارخند و هاریانا برای प्रधान شدن درست نیست.
البته مدتی است در ایالات جارخند سهم خواهان سکوت معنی دار اختیار کرده اند با شروع دولت جدید جارخند، والی هاریانا معرفی میشود با معرفیमेडलुखशाद ओगपशेगीسهم خواهان شروع به تخریب والی پرداختند و می گفتند این والی کم سواد و بدون تجربه می باشد. با تشکیل جلسات در پشت درهای بسته،سهم خواهان سکوت معنی دار اختیار کردند این سهم خواهان تا دیروز والی این ایالت را تضعیف و تخریب می نمودند. نتیجه این سکوت سهم خواهان زایش نارس प्रधानاست .شهروندان جارخند براین زایش نارس می خندند. حالا دم خروس بیرون زده، قسم حضرت عباس ازیاد رفته ،شهروندان جارخند با لبان به دندان گرفته بزودی انتصاب یکی از ۸/۵نفر از سهم خواهان را بعنوان प्रधान بزودی در ایالت جارخند را شاهد خواهند بود .
अहम्चिसरगोड तेगानी
همان شخص است که بجای اینکه در دنیای مجازی در مورد حمایت از یک غیرارزشی ناکارآمد در مجلس عوام پاسخگوباشدبا بداخلاقی آرامش گروه ها را برهم می زد حال آن بداخلاق و دارای حاشیه بعنوان प्रधान منصوب میشود تا بیش از ۱۰۰ روستای یک بخش ایالت جارخند را مدیریت کند وی سابقه اجرائی ندارد .وی در شرکت خصوصی نفت که دفترش در اوتارخند است کار می کند. دو روز کار می کند و چهار روز به جارخند محل زادگاهش می رود و با سهم خواهان در کلیسادورهم جمع میشوند.
۸/۵نفر وصیت گاندی را نادیده گرفته غیرارزشی ها را ارزشی دانسته آنهارا با گرفتن مبالغی تبلیغ کرده و راهی مجلس عوام هند می کنند بعداز مدتی از انتخاب غیر ارزشی خودکه به اهداف از پیش تعیین شده نمی رسند دست به تخریب نماینده مجلس عوام می زنند.
انتصاب میستر अहम्चिसरगोड तेगानीبعنوان प्रधान امتحان الهی است تا با قبول این مسئولیت در محضر شهروندان جارخند چند مرد حلاج بودنشان را نشان دهند.
با این انتصاب والی را در افکار عموم زیرسوال می برند .
حاکم هاریانا کاملا زیرپوست جارخند را در نظر داردو رصد می کند.
حال باید والی جارخند قدرت قانونی خودرا در بین شهروندان جارخند به نمایش بگذارد تا معلوم گردد والی معامله گر نیست فقط برای خدمت به جامعه این مسئولیت را قبول کرده است .
اگر میستر अहम्चिसरगोड तेगानी،به प्रधान منصوب شود حتماً میستر
मखिदशकपियसप आसु
با نفوذ نماینده مجلس عوام بعنوان प्रधान برای आइसक्रीम منصوب خواهدشد .

ارسال دیدگاه