عالم آرا زیر ذره بین جوان فردا

در عالم آرا چه می گذرد؟

هیات مدیره کارخانه عالم‌آرا شفاف سازی کنند و سرنوشت سهامدارا این کارخانه را تعیین‌تکلیف کنند

⁉️در عالم چه می گذرد⁉️


در راستای محقق شدن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر جهاد تبیبن، جمعی از اصحاب رسانه معتبر مجوز دار از هیات مدیره جدیدالانتخاب و هیات مدیره قبلی شرکت توسعه عمران شهرستان مرند که بعنوان نمایندگان قانونی سهامداران عالم آرا هستند جهت شفاف سازی موضوعات مطرح در سطح شهر مانند فروش عالم آرا و یا فروش قسمت حساس استراتژیکی جغرافیائی عالم آرا به اقوام و فامیل دست اندرکاران عالم آرا ،در جهت تتویر افکار عموم با اصحاب رسانه نشست فوری داشته باشند
امید است اعضای هیات مدیره فعلی و قبلی این دعوت را قبول نموده در اسرع وقت جهت جلوگیری از تبعات ناشی از کتمان کاری گرفته شود