هشدار به مخالفین برجام گروسی می آید‼️

مرگ‌بر سکوت شعار دهندگان مرگ بر برجام ‼️

در گذشته با انتشار چنین خبر ، مخالفین باصطلاح برجام در محافل عمومی و مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول روزنامه کیهان در ترویج شعار مرگ بر برجام سر می دادند ولی امزوز این شعار دهندگان سکوت اختیلر کرده اتد البته ین سکوت از عاجز ماندن این گروه بیسواد از سواد دیپلماتیک سیاسی است .

مرگ‌بر سکوت شعار دهندگان مرگ بر برجام ‼️

 

هشدار به مخالفین برجام

گروسی می آید‼️

 

با توجه به اخبار انتشار یافته گروسی جهت بازدید از مراکز انرژی هسته راهی تهران میشود
در گذشته با انتشار چنین خبر ، مخالفین باصطلاح برجام در محافل عمومی و مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول روزنامه کیهان در ترویج شعار مرگ بر برجام سر می دادند ولی امزوز این شعار دهندگان سکوت اختیلر کرده اتد البته ین سکوت از عاجز ماندن این گروه بیسواد از سواد دیپلماتیک سیاسی است .
البته نباید از عادل بودن خدا شک کرد خدا امروز این گروه را به آزمون سخت دچار کرده است .
در گذشته رسانه های سوپر انقلابی ها سخت یر علیه تیم مذاکره کننده برجام همه چیز می نوشتند .ولی امروز شاهد هستیم تمام رسانه ها چه رقبای سیاسی دولت وچه دیگران با پیروی از
منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت و تیم مذاکره برجام قلم‌ فرسائی می کنند.
ولی از قدیم به زبان ترکی گفته اند( نه سالسان آشا او گلَر قاشیقان) یعنی هرچه به آش بیاندازید آن به قاشق ات می آید

❤️ #جوان_فردا  در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa

♦️ #جوان_فردا  در روبیکا👇
https://rubika.ir/joing/DFCHGBBB0YKVDAKNUGSKRWPUJSYSFWVH

♦️ #جوان_فردا  در ایتا
@javanefarda

#جوان_فردا  در واتساپ👇

https://chat.whatsapp.com/HIAKcaD3BLt4IAysa1NwqQ

♦️ #جوان_فردا  در تلگرام👇👇
@jjavanefarda