جلفا در انتظار مهمانان نوروزی

جلفا در انتظار مهمانان نوروزی

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر نوروزی شهرستان جلفا روز چهارشنبه مورخ 13 اسفندماه 1401 در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان جلفا به ریاست مهندس عطاپور فرد فرماندار محترم شهرستان جلفا با حضور معاون اداری مالی اداره کل گردشگری استان و محجدی رئیس اداره میراث فرهنگی جلفا برگزار گردید ،

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر نوروزی شهرستان جلفا روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان جلفا به ریاست مهندس عطاپور فرد فرماندار محترم شهرستان جلفا با حضور معاون اداری مالی اداره کل گردشگری استان و محجدی رئیس اداره میراث فرهنگی جلفا برگزار گردید ،

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا دراین جلسه اعضای محترم کمیته های ده گانه نسبت به شرح وظایف خود در دستورالعمل ستاد خدمات سفر اهتمام ویژه نموده و نهایت تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی و خدمات رسان شدند و منطقه آزاد ارس نیز با اعلام آمادگی جهت استقبال از مسافران و نوروزان عنوان نمودند که کمیته های فرعی در داخل محدوده منطقه آزاد ارس برگزار کردند و اعلام نمودند که با تمام توان و قدرت در خدمت شهرستان هستند تا مسافران و گردشگران نوروزی بهترین سفر را در شهرستان جلفا را داشته باشند ، همچنین در خاتمه اعضای محترم حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را بیان نمودند و مهندس عطاپور فرماندار محترم نیز خواستار حضور روسای در محل کار خود در ایام نوروز و ارسال لیست کشیک و روشنایی و ساماندهی پایانه مرزی نوردوز و پارکینگ این پایانه را شدند.