بانک ملی در مرند خوش درخشید

کارنامه درخشان شعبات بانک ملی در مرند

در کل 3849 فقره تسهیلات بانک ملی به مشتریان درخواست وام پرداخت شده است که علاوه بر وامهای تکلیفی فوق الاشاره در مورد اشتغالزائی و مشاغل خانگی و وامهای ضروری جامعه هدف پرداخت شده است

 

5786000000000ریال معادل پانصدوهفتادوهشت میلیارد و ششصد میلیون تومان فقط از شعبات بانک ملی مرند تسهیلات به مشتریان در شهرستان مرند پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir
فردین فتحی سرپرست رئیس حوزه ۶بانک ملی مرند و جلفادر مصاحبه گفت شعبات بانک ملی در سطح شهرستان مرند در پرداخت تسهیلات به درخواست کنندگان وام ۵۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت کرده است .
فتحی در مورد پرداخت تسهیلات به وام های تکلیفی گفت از این مبلغ تسهیلات پرداختی ۷۶۹فقره از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به فرزند آوری و ۱۱۵۳ فقره از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ به مبلغ ۱۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
وی افزود در کل ۳۸۴۹ فقره تسهیلات بانک ملی به مشتریان درخواست وام پرداخت شده است که علاوه بر وامهای تکلیفی فوق الاشاره در مورد اشتغالزائی و مشاغل خانگی و وامهای ضروری جامعه هدف پرداخت شده است
وی از زحمات کلیه کارکنان و روسای شعبات بانک ملی در سطح شهرستان مرند تشکر کرد و افزود همکاران عزیز در طول سال توانسته اند رضایت شهروندان را جلب کنند.

❤️ #جوان_فردا  در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa

♦️ #جوان_فردا  در روبیکا👇
https://rubika.ir/joing/DFCHGBBB0YKVDAKNUGSKRWPUJSYSFWVH

♦️ #جوان_فردا  در ایتا
@javanefarda

#جوان_فردا  در واتساپ👇

https://chat.whatsapp.com/HIAKcaD3BLt4IAysa1NwqQ

♦️ #جوان_فردا  در تلگرام👇👇
@jjavanefarda