آقای وزیر لااقل کارمندان زیرمجموعه خودرا دریاب‼️

تبریک به وزیر کشور که در فکر کارکنان وزارت خود نیست ‼️ حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱

بچه این کارمند وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نمی داند تیم اقتصادی دولت مردمی وانقلابی حجت الاسلام دکتر رئیسی ناکارآمد می باشد. بچه این کارمند می گوید دولت مردمی حتما درفکر مردم است و گفته پدر را در مورد مبلغ حقوقش را قبول نمی کند بی اعتمادی بین فرزند و پدر حاکم میشود

آقای وزیر کشور
گفته بودی ،درددل کن گاه با هم صحبتی
کورفیق رازداری⁉️
کو دل پر طاقتی⁉️

♦️تبریک به وزیر کشور که در فکر کارکنان وزارت خود نیست ‼️

حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ یک کارمند شاغل در یک فرمانداری با پست کارشناسی با نزدیک به ۱۹ سال سابقه وسنوات خدمت تقریباً ۷۸۰۰۰۰۰تومان است
وزیر کشور دنبال چه می گردد؟ میخواهد این‌کارکنان وزارت کشور مانند دیگر کارکنان وزارتخانه ها دست به اعتصاب بزنند تا بعداً اقدام کنند؟
آقای وزیر کشور کارکنان وزارت خودرا دریاب . واقعا جای تبریک دارد که در فکر کارکنان وزارتخانه خود نیستید‼️
آقای وزیر با این تورم افسار گسیخته و رسیدن شب عید ،این کارمند بیچاره وزارت کشور چه کند⁉️
بچه این کارمند وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نمی داند تیم اقتصادی دولت مردمی وانقلابی حجت الاسلام دکتر رئیسی ناکارآمد می باشد.
بچه این کارمند می گوید دولت مردمی حتما درفکر مردم است و گفته پدر را در مورد مبلغ حقوقش را قبول نمی کند بی اعتمادی بین فرزند و پدر حاکم میشود ‼️

♦️آقای وزیر لااقل کارمندان زیرمجموعه خودرا دریاب‼️

❤️ #جوان_فردا  در اینستا👇
Instagram.com/javane_fardaa