شب عید و سفره‌های کوچک♦️

مرگ بر آجیل ‼️

در شرایط عادی، احتمالا مردم پس از گذشت بیش از سه سال کرونایی، حال در آستانه برگزاری پرشور یکی از دیرینه‌ترین سنت‌های ایرانی قرار داشتند. تلخ آنکه این سنت دیرینه نیز تحت تاثیر بحران اجتماعی اخیر جبر اقتصادی و معیشتی ممتد، مردم را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی از هیاهوی شب عید چیزی نمی‌ماند جز سفره‌های خالی‌تر و بسته‌های خرید کوچک‌تر که به ویژه در بازار بیشتر به چشم خواهد آمد.

♦️مرگ بر آجیل ‼️

شب عید و سفره‌های کوچک♦️

در شرایط عادی، احتمالا مردم پس از گذشت بیش از سه سال کرونایی، حال در آستانه برگزاری پرشور یکی از دیرینه‌ترین سنت‌های ایرانی قرار داشتند. تلخ آنکه این سنت دیرینه نیز تحت تاثیر بحران اجتماعی اخیر جبر اقتصادی و معیشتی ممتد، مردم را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی از هیاهوی شب عید چیزی نمی‌ماند جز سفره‌های خالی‌تر و بسته‌های خرید کوچک‌تر که به ویژه در بازار بیشتر به چشم خواهد آمد. پرسه در بازار خشکبار و آجیل حکایت از افزایش بهای این محصوب را دارد. چهار مغز حداقل کیلویی ۷۰۰ تومان و حداکثر بیش از ۱ میلیون تومان‌، نیم کیلو پسته اعلا به تنهایی بیش از ۵۰۰ هزار تومان، فندق بدون پوست کیلویی ۵۰۰ هزارتومان و میانگین انواع بادام حدود ۶۰۰ هزار تومان به بالاست. یعنی یک خانواده ۵ نفره دست‌ کم سه میلیون باید هزینه آجیل شب عید برای خود و میهمانانش در نظر داشته باشد. به این موارد هزینه میوه، شیرینی و سایز اقلام برای چند مهمانی و پذیرایی معمولی را که اضافه کنید حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد. عددی که با عیدی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی کارمندان و بازنشستگان و ۸ تا ۱۲ میلیونی عیدی کارگران چندان سنخیت ندارد. روندی که نشان می‌دهد بهار ۱۴۰۲ دست کم از لحاظ اقتصادی چندان نکو نیست…