ارزیابی رسانه ها در یزد کلید خورد

جشنواره عدلیه و رسانه در استان یزد

ارزیابی ففالیت های رسانه های استان یزد در ۶ گروه : تیتر گزارش مصاحبه یادداشت مقاله گزارش تصویری

جشنواره عدلیه و رسانه در استان یزد

ارزیابی ففالیت های رسانه های استان یزد در ۶ گروه :
تیتر
گزارش
مصاحبه
یادداشت
مقاله
گزارش تصویری

♦️استان یزد یکی از استان های مرکزی ایران است که مرکز آن شهرستان یزد می‌باشد. استان یزد هشتمین استان پهناور، بیست و چهارمین استان پرجمعیت ایران است. مهم‌ترین شهرهای این استان، شهر‌های یزد، میبد، اردکان و مهریز هستند. استان یزد از پیرامون با استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان و فارس همسایه است.