حجازی قبول کرد تا با رسانه های رسمی باشند

حجازی : راهی مسافرت هستم برگردیم هرطور که صلاح شهر باشد در خدمتیم

سید باقر حجازی سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند پیرو در خواست دلسوزان و اصحاب رسانه های رسمی جهت هم اندیشی و هم افزائی در حل مشکلات شهر طی تماس تلفنی ضمن قبول دعوت اصحاب رسانه های رسمی گفت راهی مسافرت هستم بعداز تعطیلات در خدمت خواهم بود

حجازی : راهی مسافرت هستم برگردیم هرطور که صلاح شهر باشد در خدمتیم

.

سید باقر حجازی سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند پیرو در خواست دلسوزان و اصحاب رسانه های رسمی جهت هم اندیشی و هم افزائی در حل مشکلات شهر طی تماس تلفنی ضمن قبول دعوت اصحاب رسانه های رسمی گفت راهی مسافرت هستم بعداز تعطیلات در خدمت خواهم بود