هدر رفت آب در مرند

هدر رفتن آب از منبع ۳۰۰۰۰ لیتری در شهرک ولیعصر

روسای ادارات منتظر دستور مستقیم فرماندار در رفع نواقصات و حل مشکل نباشند . رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان مرند و امور آب باین گزارش توجه‌فرمایند

♦️کو گوش شنوا‼️

به گزارش #جوان_فردا


هدر رفتن آب از منبع ۳۰۰۰۰ لیتری در شهرک ولیعصر

روسای ادارات منتظر دستور مستقیم فرماندار در رفع نواقصات و حل مشکل نباشند .
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان مرند و امور آب باین گزارش توجه‌فرمایند