معلمی که سوخت ولی شناخته نشد!

معلم فداکار هم رفت

حسن امیدزاده، معلم فداکاری که در سال76 برای نجات 30دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای «بیجار سر شفت» خود را به شعله‌های آتش زد و از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد، پس از 15سال تحمل درد و ناشی از سوختگی شدید در بیمارستان فومن جان باخت. ‼️تو هیچ اخباری هم اعلام نشد. این فداکاری رو باید توی کتابهای تاریخ نوشت

🔹معلم فداکار هم رفت🌹

حسن امیدزاده، معلم فداکاری که در سال۷۶ برای نجات ۳۰دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای «بیجار سر شفت» خود را به شعله‌های آتش زد و از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد، پس از ۱۵سال تحمل درد و ناشی از سوختگی شدید در بیمارستان فومن جان باخت.
‼️تو هیچ اخباری هم اعلام نشد.
این فداکاری رو باید توی کتابهای تاریخ نوشت
یادش گرامی … و روانش شاد !
🌺🌸🌺🌸🌺🌸
دوستان برای احترام به تمام ارزش‌های انسانی این پیام رو در تمام گروهها به اشتراک بگذارید. همه معلمان فداکارند.
🌷💐🌷💐🌷💐🌷💐