اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری باغات ومزارع کشاورزی

تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک های غیرمجاز باغات و مزارع کشاورزی در شهرستان مرند

اجرای ماده ۱۰ حفظ کاربری باغات و مزارع در مرند با دستور دادستان با حضور نماینده دادستان و سرهنگ‌کاظم پور فرمانده یگان حفظ امور اراضی استان ،حاج علی افراسیابی معاون اداره جهاد کشاورزی و انعامی فرمانده گشت حفظ اراضی مرندوعظیمی مشاور حقوقی جهادکشاورزی و معاون کلانتری ۱۳ همراه با پلیس روز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴.۲

♦️تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک های غیرمجاز باغات و مزارع کشاورزی در شهرستان مرند

به گزارش #جوان_فردا در راستای اجرای ماده ۱۰ حفظ کاربری باغات و مزارع

اجرای ماده ۱۰ حفظ کاربری باغات و مزارع در مرند با دستور دادستان با حضور نماینده دادستان و سرهنگ‌کاظم پور فرمانده یگان حفظ امور اراضی استان ،حاج علی افراسیابی معاون اداره جهاد کشاورزی و انعامی فرمانده گشت حفظ اراضی مرندوعظیمی مشاور حقوقی جهادکشاورزی و معاون کلانتری ۱۳ همراه با پلیس روز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴.۲
بنابه این گزارش دراین عملیات حدوداً دو هکتار زمین مزروعی آزاد شد