امروز : سه شنبه 4 آوریل 2023
تاریخ : 2023/04/04 - 6:05 ذخیره فایل ارسال به دوستان

سخنی با سخنگوی شورای اسلامی شهرمرند

سخنی با سخنگوی شورای اسلامی شهرمرند آنچه شنیده میشود سیدباقرحجازی با شروع ششمین دوره شورای اسلامی شهرمرند عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورا می باشند دراین مدت نزدیک به دوسال با فراز ونشیب های اتفاق افتاده در شورا، باتوجه‌به دعوتهای انجام یافته ازسوی رسانه های رسمی این سخنگو بصورت رسمی و غیر رسمی با رسانه […]

سخنی با سخنگوی شورای اسلامی شهرمرند


آنچه شنیده میشود سیدباقرحجازی با شروع ششمین دوره شورای اسلامی شهرمرند عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورا می باشند دراین مدت نزدیک به دوسال با فراز ونشیب های اتفاق افتاده در شورا، باتوجه‌به دعوتهای انجام یافته ازسوی رسانه های رسمی این سخنگو بصورت رسمی و غیر رسمی با رسانه ها نشست خبری نداشنه است .از منظر خبری درعالم مقایسه شوراهای شهرها وروستاهای تابعه شهرستان مرند چندین بار در راستای جهاد تبیین با رسانه ها تعامل داشتند ولی شورای مرنداز این امرمهم غافل و عقب مانده است.
حال بگذریم
امروز شایعات مکرر در مورد شورای مرند دهان به دهان می گردد می توان گفت سکوت مهرتایید براین شایعات است
برای مثال سفر دو عضو شورا با هزینه کرد شرکت بخش خصوصی، معامله با کاندیداهای احتمالی مجلس واخذمبالغ برای یاری رساندن و…
آیا بهترنیست سخنگوی شورا با نشست رسمی خبری همراه با هیات رئیسه ویا ۷ عضو شورا باین شایعات پایان دهد
اعضای شورا باید بدانند رسانه ها زبان‌گویای مردم‌ومسئولین .افسران جنگ‌نرم وسربازان جهادتبیین هستند

ارسال دیدگاه