امروز : سه شنبه 4 آوریل 2023
تاریخ : 2023/04/04 - 6:09 ذخیره فایل ارسال به دوستان

در یکی از شهرهای جهان صورت گرفت / برای شهردار شدن / در ظاهر با هزینه شخصی اما در اصل با پایمال کردن حقوق مردم و  دور زدن قانون  و ریشخند به دموکراسی

در یکی از شهرهای جهان صورت گرفت / برای شهردار شدن / در ظاهر با هزینه شخصی اما در اصل با پایمال کردن حقوق مردم و  دور زدن قانون  و ریشخند به دموکراسی 🔹آیا می دانید وقتی دو نفر از اعضای محترم شورا همراه خانواده در ظاهر  با هزینه شخصی شهردار  به مسافرت سیاحتی و […]

در یکی از شهرهای جهان صورت گرفت / برای شهردار شدن / در ظاهر با هزینه شخصی اما در اصل با پایمال کردن حقوق مردم و  دور زدن قانون  و ریشخند به دموکراسی

🔹آیا می دانید وقتی دو نفر از اعضای محترم شورا همراه خانواده در ظاهر  با هزینه شخصی شهردار  به مسافرت سیاحتی و نوروزی می روند آنهم در ماه مبارک رمضان . یعنی دموکراسی با ترفند پیمانکاری به سخره گرفته می شود؟

🔹آیا می دانید این روز ها شهردار شدن از طریق پیمانکار مثل آب خوردن است؟

🔹آیا می دانید پیمانکار لباس کاری کارگران را  هنوز تحویل نداده اما برای شهردار شدن طرف هزینه مسافرتی دو اعضای محترم شورا را تقبل می کند ؟

🔹آیا وقتی طرف لباس مقدس صدارت شهرداری از این طریق به تن کرد می تواند از حقوق مردم دفاع نماید یا بایستی خواسته های پیمانکار را تامین نماید؟

🔹آیا می دانید طرف برای رسیدن به میز صدارت شهرداری پاداش به اعضای محترم شورا با دلار می دهد؟ آیا در قانون هدیه شهردار به شورا قید شده ؟

🔹آیا می دانید در باغ های پسته (باغی که با امکانات دولتی پرآوازه شده ) چند میلیاردی برای تضییع حقوق مردم هر روز برنامه ریزی می کنند؟

🔹آیا می دانید دولت باید در قوانین شهرداری ها و شورا تجدید نظر نماید؟

🔹آیا می دانید اینگونه زد و بندها جهت رسیدن به میز ریاست شهرداری مردم را از رای دادن مایوس می کند ؟

ارسال دیدگاه