4دیپلمات ایرانی در باکو عنصر نامطلوب شناخته شد.

ادامه سیاست‌های تنش‌زای دولت باکو؛ احضار سفیر و اخراج ۴ دیپلمات ایران در آذربایجان

رسانه‌های جمهوری آذربایجان به نقل از وزارت امور خارجه این کسور مدعی شدند که جمهوری آذربایجان با احضار سفیر کشورمان، ۴ دیپلمات سفارت کشورمان را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرده و خواستار آن شد که ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.

🔺ادامه سیاست‌های تنش‌زای دولت باکو؛ احضار سفیر و اخراج ۴ دیپلمات ایران در آذربایجان

🔹رسانه‌های جمهوری آذربایجان به نقل از وزارت امور خارجه این کسور مدعی شدند که جمهوری آذربایجان با احضار سفیر کشورمان، ۴ دیپلمات سفارت کشورمان را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرده و خواستار آن شد که ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.

🔸طی روزهای گذشته نیز باکو چندین شهروند آذربایجان را به اتهام همکاری و ارتباط با ایران دستگیر کرده بود./تسنیم